Ochrana dat

Zpracování osobních údajů a poučení subjektu

Podmínky ochrany osobních údajů


I. Hlavní/základní regulace

Správce osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen: “EU-GDPR”) je , spol. s ro (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Staufferstraße 8, 93176 Beratzhausen, Německo
e-mailem: verkauf@luminex.eu
telefon: +49-9493-90050

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na konkrétní identifikátor, jako je: B. jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo jedna či více konkrétních fyzických, fyziologických, genetických, duševních, ekonomických, kulturních nebo sociálních identit této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které Správce získal v důsledku vyřízení Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a dále údaje potřebné k plnění smlouvy.


III. Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi vámi a správcem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) EU GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. af) EU GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání reklamních sdělení a newsletterů) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) EU GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nebylo objednáno zboží nebo služby.


Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji plnit,
Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.


Správce má automatické individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 EU GDPR. S takovým zpracováním jste výslovně souhlasili.


IV

Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a k uplatnění nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, je-li souhlas zpracováván na základě souhlasu.


Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemce osobních údajů (subdodavatel odpovědný za zpracování)

Příjemci osobních údajů jsou fyzické osoby

podílí se na dodání zboží/služeb/provádění plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby s provozováním e-shopu související,
Poskytování marketingových služeb,
pro účely účtování daňových dokladů v souladu se Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy v tomto rozsahu :

Jméno a příjmení, titul,
poštovní adresa,
Fakturační adresa,
Emailová adresa,
Telefon,
bankovní detaily,
Údaje o výkonu správce.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v EU GDPR máte

právo na přístup k vašim osobním údajům v souladu s článkem 15 EU GDPR,
právo na opravu osobních údajů v souladu s článkem 16 EU GDPR nebo omezení zpracování v souladu s článkem 18 EU GDPR.
právo na výmaz osobních údajů v souladu s článkem 17 EU GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 EU GDPR
právo na přenositelnost údajů v souladu s článkem 20 EU GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo emailovou adresu Správce uvedenou v čl. III těchto podmínek.


Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (přihlašovací jméno, heslo, antivirus a firewall) a papírových úložišť osobních údajů (uzamčená místnost).
Správce údajů prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII

Odesláním objednávky prostřednictvím online objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a a v plném rozsahu přijímáte podmínky ochrany osobních údajů.
S těmito obchodními podmínkami souhlasíte ověřením souhlasu prostřednictvím online formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a plně je přijímáte.
Správce má právo tyto podmínky změnit. Nová verze Nařízení o ochraně osobních údajů bude zveřejněna na svých webových stránkách. Zároveň vám bude zaslána nová verze těchto Podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 25. května 2018.

TRIO

TRIO, REALITY, TRIO OUTDOOR, TRIO SELECT

multicolumns-item-image-1

TRIO SVÍTIDLA

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-2

REALITY

2024

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-3

TRIO VENKOVNÍ SVÍTIDLA

2024

VENTILÁTORY
multicolumns-item-image-4

VENTILÁTORY

2024

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-5

LIGHTIG TO GO

2023/2024

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-6

TRIO SELECT

2023/2024

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-1

TRIO SVÍTIDLA

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-2

REALITY

2024

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-3

TRIO VENKOVNÍ SVÍTIDLA

2024

VENTILÁTORY
multicolumns-item-image-4

VENTILÁTORY

2024

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-5

LIGHTIG TO GO

2023/2024

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-6

TRIO SELECT

2023/2024

Zobrazit katalog

Cinque

multicolumns-item-image-1

CINQUE LEUCHTEN

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-1

CINQUE LEUCHTEN

Zobrazit katalog

MIRRORS AND MORE

multicolumns-item-image-1

MIRRORS & MORE

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-1

MIRRORS & MORE

Zobrazit katalog

Fischer & Honsel, Flyer Shine-Alu, FHL

multicolumns-item-image-1

Fischer & Honsel

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-2

Shine Alu

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-1

Fischer & Honsel

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-2

Shine Alu

Zobrazit katalog

KNAPSTEIN

multicolumns-item-image-1

Knapstein

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-2

Knapstein - novinky 2023

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-3

Knapstein - novinky 2024

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-1

Knapstein

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-2

Knapstein - novinky 2023

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-3

Knapstein - novinky 2024

Zobrazit katalog

Albert Leuchten

multicolumns-item-image-1

Albert Leuchten

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-1

Albert Leuchten

Zobrazit katalog

Bankamp & Hell

Molto Luce & Molto Luce Tecnico

multicolumns-item-image-1

MOLTO LUCE

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-2

MOLTO LUCE TECNICO

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-1

MOLTO LUCE

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-2

MOLTO LUCE TECNICO

Zobrazit katalog

Artemide &Artemide Architectural

multicolumns-item-image-1

ARTEMIDE

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-2

ARTEMIDE ARCHITECTURAL

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-1

ARTEMIDE

Zobrazit katalog
multicolumns-item-image-2

ARTEMIDE ARCHITECTURAL

Zobrazit katalog

LINDDNA